Kontakt Sieci Warsztatów

Jerzy Pisiecki
Kierownik ds. Rozwoju Europejskiej Sieci AS STAG.
 +48 885 802 102
 jerzy.pisiecki@ac.com.pl

Piotr Hryniewicki
Koordynator Sieci Warsztatów Autoryzowanych Warsztatów
 +48 607 125 548
 piotr.hryniewicki@ac.com.pl

Joanna Sacharczuk 
Koordynator Sieci Rekomendowanych Warsztatów Serwisowych STAG
 +48 885 106 126
 joanna.sacharczuk@ac.com.pl