Przewód przyłączeniowy do przyczepy z wtyczką 7 POL.

Długość przewodu [m] Numer
zamówieniowy
3 WFW-11AC
4 WFW-12AC
6 WFW-13AC
7 WFW-14AC
10 WFW-15AC
12 WFW-16AC
14 WFW-17AC
18 WFW-19AC

Bezpieczniki

Gniazda bezpieczników

Opaski zaciskowe

Akcesoria do wiązek i przewodów

Końcówki nieizolowane

Końcówki izolowane obchwytem

Obudowy

Komplety złącz

Elektronika

Elektrotechnika

Lampy ostrzegawcze

Sygnały ostrzegawcze

Akcesoria do tachografów

Gniazda i wtyczki

Przewody przyłączeniowe

Adaptery samochodowe

Kable spiralne

Galanteria