Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki AC wynosi 2.449.033,25 zł, i obejmuje łącznie 9.796.133 akcji.

 

Akcjonariat - stan na 04.04.2018

WIM sp. z o.o. 7,735%
WASKULIT FIZ reprezentowany przez ALTUS TFI S.A. 7,22%
Dariusz Kowalczyk 5,61%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 5,29%
PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny i PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny reprezentowane przez PKO BP Bankowy PTE S.A. 9,125%
Pozostali akcjonariusze 65,02%
Razem 100,00%